Avis Legal

Aquest lloc web , www.normalegal.com, així com els dominis, normalegal.com, normalegal.es, normalegal.cat, són propietat d’Advocats Albert Gabañach i Forner i Arturo Francisco López Fernández, SCP. El seu domicili està en 08003 Barcelona, Catalunya, Espanya, Via Laietana 46, Principal 4ª.

La marca NL. NORMALEGAL és propietat d’Arturo Francisco López Fernández i Albert Gabañach i Forner.

En NL NORMALEGAL resideixen diferents societats professionals, mercantils i professionals individuals, tots ells jurídicament independents. Cadascun és responsable dels seus propis serveis i continguts.

Actualment en NL NORMALEGAL es trobem les següents entitats i professionals:

  • ADVOCATS ALBERT GABAÑACH I FORNER I ARTURO FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ, SCP.
  • TZ ASESORIA S.L.
  • SERGI LOPEZ SAUTÉS

1.- Condicions d’ús
Aquest lloc web conté material preparat per ADVOCATS ALBERT GABAÑACH I FORNER I ARTURO FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ, SCP., TZ ASESORIA S.L., SERGI LOPEZ SAUTÉS amb finalitats únicament informatives. Aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

2.- Limitació de responsabilitat
2.1 Qui utilitza aquest lloc web ho fa pel seu propi compte i risc. ADVOCATS ALBERT GABAÑACH I FORNER I ARTURO FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ, SCP., TZ ASESORIA S.L., SERGI LOPEZ SAUTÉS tampoc podran ser considerats responsables de qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en aquesta es facilita.

2.2 ADVOCATS ALBERT GABAÑACH I FORNER I ARTURO FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ, SCP., TZ ASESORIA S.L., SERGI LOPEZ SAUTÉS no garanteixen l’absència de virus ni altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència ADVOCATS ALBERT GABAÑACH I FORNER I ARTURO FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ, SCP., TZ ASESORIA S.L., SERGI LOPEZ SAUTÉS no responen pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

3.- Protecció de dades
La informació que rep ADVOCATS ALBERT GABAÑACH I FORNER I ARTURO FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ, SCP., TZ ASESORIA S.L., SERGI LOPEZ SAUTÉS dels usuaris d’aquest lloc web, es tracta amb la màxima confidencialitat. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altra fi que no sigui el propi assessorament dels seus clients.
Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels quals es considerin imprescindibles.
L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a les adreces següents. arturolopez@normalegal.com, gabanyacch@normalegal.com, jose@normalegal.com, enrique@normalegal.com, sergilopez@normalelgal.com.
O per correu postal a l’adreça Via Laietana 46, principal 4º, 08003 Barcelona.