Comunicats

Les pimes i els autònoms ja poden acollir-se a l’IVA de caixa

Les pimes i els autònoms ja poden acollir-se a l’IVA de caixa

Les empreses i autònoms poden acollir-se a l’IVA de caixa des del dimecres 1 de gener, la principal novetat fiscal de l’any 2014, a l’espera que el Govern aprovi durant el primer semestre l’anunciada reforma fiscal, que entrarà en vigor de forma esglaonada entre 2014 i 2017.

D’aquesta forma, pimes i autònoms podran ajornar el pagament de l’impost fins que es cobri la factura, mesura inclosa pel Govern en la nova Llei d’Emprenedors i que, segons els seus càlculs, pot beneficiar a 1,3 milions d’autònoms i 1 milió de pimes.

Amb això, es substitueix el tradicional criteri de meritació, normalment vinculat a la facturació, pel de cobrament efectiu. Aquest instrument, de caràcter voluntari, permetrà dotar de liquidessa a les pimes i autònoms amb un volum de negoci inferior a 2 milions d’euros, que són els que podran acollir-se a aquesta mesura, però també comportarà noves obligacions d’informació per atallar el frau fiscal, com afegir en els llibres de registe les dates de cobrament i pagament de les factures i els mitjans usats.

Ampliació de termini

Encara que el nou règim va entrar en vigor el dimecres, les empreses que vulguin acollir-se al mateix tenen de termini fins al 31 de març de 2014, enfront del 31 de desembre previst inicialment. D’aquesta forma, disposaran de més temps per adaptar les seves aplicacions informàtiques al nou sistema. Una vegada que hagin optat per ell, els vincularà per un període de tres anys.

Per la seva banda, les empreses que contractin a pimes i autònoms subjectes a l’IVA de caixa no podran aplicar-se la deducció d’aquest impost fins que hagin pagat la factura, la qual cosa, segons el Govern, suposa un incentiu perquè els clients avancin el pagament de les factures, atès que al més aviat possible ho facin, abans podran deduir l’IVA suportat.

Llegir més:  Las pymes y los autónomos ya pueden acogerse al IVA de caja – elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/emprendedores-pymes/noticias/5430605/01/14/Las-pymes-y-los-autonomos-ya-pueden-acogerse-al-IVA-de-caja.html#Kku8x5NsYGWGxtdp

fuente: eleconomista.es

One thought on “Les pimes i els autònoms ja poden acollir-se a l’IVA de caixa
  1. Sr WordPress says:

    Hola, esto es un comentario.
    Para borrar un comentario simplemente accede y revisa los comentarios de la entrada. Ahí tendrás la opción de editarlo o borrarlo.

Comments are closed.