Norma Legal

La seva millor defensa 

CONTACTE

e-mail (requerit)

Missatge

NORMALEGAL significa confiar en el millor col·lectiu de professionals tant per a la seua defensa jurídica - a nivell particular i d'empresa-, com a financer, fiscal i de gestió del seu patrimoni i dels seus negocis en general. És confiar en l'eficàcia, la diligència i l'ètica professional.

Tot aixó es projecta, cadascun en el seu àmbit, en un treball eficient i dinàmic, sent les màximes premisses sobre les quals es sustenta la nostra relació amb els clients.

Cada professional esta compromès en la cerca permanent d'una qualitat en el servei i en el tracte amb el client. La proximitat i professionalitat són un compromís a NORMALEGAL. Per ixó, el tracte amb cadascun dels seus membres es materialitza en la millor aliança per a la consecució dels seus interessos.

NORMALEGAL es converteix en el lloc on les seves necessitats de defensa i assessorament es veuen emplenades igual que les dels centenars de clients que al llarg de tants anys han confiat en el saber fer de cadascun dels professionals que la componen.

El nostre únic interès és la defensa del client sense una altra vinculació ni dependència.

Pretenem, a més, posar-nos en el lloc del client. Les necessitats són diverses igual que les persones. Totes les pretensions són rellevants i totes han de rebre la mateixa atenció.


Apostem per estar al costat del nostre clients, sent NORMALEGAL la millor eina per a aconseguir els interessos que ens uneixen.

 

PER QUÈ NORMALEGAL?

  • Centenars de clients han confiat en nosaltres.
  • Formació constant dels professionals.
  • Rigor.
  • Confiança.
  • Eficàcia en el servei.
  • Resultats acreditats.