SERVEIS

El MILLOR ASSESSORAMENT 

Els seus drets es defensen mantenint un assessorament constant i eficaç. Vostè i els seus es mereixen actuar amb seguretat.

Contractació en general i negociacions
Assessorament general
Gestió amb bancs
Contractació bancària
Gestió de patrimonis
Societats
Convocatòries i Assistència a juntes
Assessorament de Consells d'Administració
Lletrat assessor de Consell d'administració
Execució dels acords socials
Defensa judicial en processos mercantils.
Dret concursal
Recursos